Headlines:

:: Glesnes NSF :::: KM speiderane på Tofterøy :::: KM speidarane på Klokkarvik ::

:: JOTA/JOTI 2005 :::: Røros 2005 :::: Contacts :::: Info ::


JOTA / JOTI
Jamboree On The Air / Jamboree On The Internet October 15-16, 2005
meir om saka

Sund KFUK KFUM speiderne

Høstprogram 2006

*Tirsdag, 12. september, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
Søndag, 17. september: Haik til Liatårnet (Værforbehold)
Søndag, 24. september: Haik til Førdesveten (Værforbehold)
*Tirsdag, 26. september, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
*Tirsdag, 10. oktober, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
Bymanøver for speidere (for hele kretsen) Lørdag, 14 oktober.
JOTA / JOTI, 20-22 oktober – speidernes internasjonale radio- og internetthelg.
*Tirsdag, 24. oktober, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
Søndag, 1. november: Haik på vidden (Værforbehold).
*Tirsdag, 7. november, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
Søndag, 12. november: Haik hvis noen ble avlyst tidligere (Værforbehold).
Søndag, 19. november: Haik hvis noen ble avlyst tidligere (Værforbehold).
*Tirsdag, 21. november, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
*Tirsdag, 5. desember, kl 18.00: Troppsmøte Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.
*Tirsdag, 19. desember, kl 18.00: Juleavslutning Kyrkjekjelleren på Klokkarvik.

I tillegg har vi dugnader på speider-seilbåten i naustet til Hans Johnsen. Initiativtagere i denne dugnadsinnsatsen er Johannes Lidal, Eivind Bjånes, Odd Bakke, Jarle Sælensminde, Hans Johnsen og Odd Hauge. Speidere er velkommen til å delta i denne dugnaden!

Med hilsen,Troppslederne
Trond, Kari og Odd

Bilder fra Haik til Liatårnet....

 

 

Speidarane i Sund kommune© 2005